Home > Most often Downloaded/Read
Rank Papers Downloads
1 Population structure and spatial pattern of dominant species in old-growth Chinese fir communities under near-natural restoration
LIU Sheng’en, LIN Kaimin, CAI Mengke, ZHENG Wenhui, SHI Lina, CHEN Mengyao, ZHOU Lichun, GUO Yushuo, HE Zongming
2015 03 [540-546][Abstract](6762)[pdf 1169KB](115302)
115302
2 Construction and Analyses of High Efficient and Broad Host Range Vectors of Pseudomonas fluorescens
CAO Qinghua, SHAO Huanhuan, ZHANG Yizheng
2012 02 [292-297][Abstract](8549)[pdf 1410KB](114789)
114789
3 Changes of “arthropod island” along with the age of Caragana shrub in desertified land
LIU Rentao, ZHU Fan
2015 04 [689-694][Abstract](4979)[pdf 1155KB](110310)
110310
4 Soil quality evolution characteristics of debris flow waste-shoal land in different deposit periods in Jiangjia Gully
DU Kun, YAN Siwei, ZHANG Guangshuai, LIN Yongming, DENG Haojun, CHEN Aimin, WU Chengzhen, WANG Daojie, Shao Shuzong
2015 04 [762-769][Abstract](5658)[pdf 1310KB](110278)
110278
5 Secretory expression of bile salt hydrolase gene from Lactobacillus plantarum BBE7 in Pichia pastoris
DONG Zixing, ZHANG Juan, LEE Byonghoon, DU Guocheng, CHEN Jian, LI Huazhong
2014 01 [107-111][Abstract](7295)[pdf 1156KB](23932)
23932
6 Research Progress in Succession of Actinomycetal Communities and Their Capacity of Degrading Lignocellulose During Composting Process
DENG Hui, WANG Cheng, LÜ Haohao, WANG Feier, TU Qiaoping, WU Weixiang
2013 04 [581-586][Abstract](8676)[pdf 1106KB](22136)
22136
7 Asymmetric anti-Prelog Reduction of 3,5-bis(trifluoromethyl)-acetophenone by Microbacterium oxydans C3
GAI Ping,TANG Chuangen,LIU Jingyuan,LIU Yan,ZHANG Chao,WU Zhongliu
2013 01 [37-42][Abstract](6837)[pdf 1261KB](21387)
21387
8 Optimization of Expression Conditions of Hybrid Antimicrobial Peptide LPCB in Pichia pastoris
LI Zengting, XIE Li, FENG Shunli, YOU Fangfang, HE Guihua, LIN Qiang, CAO Yi, QIAO Dairong
2012 01 [65-69][Abstract](7303)[pdf 1211KB](19446)
19446
9 Screening of Peptides bound to Brash Border Membrane Vesicle of Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae)
SHAO Ensi, ZHUANG Haohan, GUAN Xiong
2013 04 [637-642][Abstract](7405)[pdf 1358KB](18990)
18990
10 Isolation and Influencing Factors of Lactic Acid Bacteria with Microcystin-LR Degradation Ability
ZHANG Qian, ZHANG Juan, DU Guocheng, CHEN Jian2
2012 05 [745-751][Abstract](13558)[pdf 1444KB](17687)
17687
11 Genetic Diversity of Pinus tabulaeformis Carr. Populations in Different Forest Types
LI Ming,WANG Shuxiang,GAO Baojia
2013 03 [421-425][Abstract](7370)[pdf 1046KB](16892)
16892
12 Low Concentration of Salt Triggers Elastin-like Polypeptides Inverse Transition to Purify 1,3-propanediol Oxidoreductase
GE Huihua, HUANG Zhihong, WANG Wenyan, ZHANG Shiran, ZHANG Guangya
2013 04 [709-712][Abstract](7059)[pdf 1044KB](14995)
14995
13 Expression, Characterization and Fermentation Optimization of Keratinase from Bacillus licheniformis in Escherichia coli
LIU Baihong,ZHANG Juan,FANG Zhen,LIU Wentao,DU Guocheng,CHEN Jian,LIAO Xiangru
2013 06 [997-1002][Abstract](7663)[pdf 1151KB](14545)
14545
14 Expression of Endoglucanase Gene and β-Glucosidase Genes in Bacillus subtilis
WANG Yuan, GAO Qiuqiang, XIN Xiujuan, BAO Jie
2013 06 [990-996][Abstract](8072)[pdf 1300KB](13902)
13902
15 Population, toxicity and pathogenicity of Fusarium oxysporum in continuously cropped soil of Artemisia selengens with or without Fusarium wilt
CHEN Lihua, CHANG Yijun, WANG Changchun, SHAO Xiaohou, MA Chaoyue, XU Mingxi, WANG Dongsheng
2015 02 [228-233][Abstract](11676)[pdf 1140KB](12335)
12335
16 Simulated experiment of Cu2+ treatment using Saccharomyces cerevisiae
ZHU Jianrong,et al.
1998 Vol.04 No.4 [400-404][Abstract](6305)[pdf 100KB](11690)
11690
17 Specific labeling of the cell membrane-bound estrogen receptor
YUAN Yun, LIN Zhiwei, GUO Jiajia, WANG Fei, YUAN Xiaohong
2014 02 [227-232][Abstract](9318)[pdf 1407KB](11587)
11587
18 Biosynthesis of Poly-γ-glutamic Acids and Relevant Regulatory Networks in Bacillus subtilis
LI Xun, ZHOU Cunyu, TIAN Chunyuan, RUAN Jing, FEI Yongjun, QIU Dongru
2013 04 [575-580][Abstract](8093)[pdf 1173KB](11328)
11328
19 Progress in Research of Key Techniques for Ethanol Production from Lignocellulose
LI Ke1, 2, JIN Yanling1,2, GAN Mingzhe1, 2, LIU Xiaofeng1 & ZHAO Hai1**
2008 06 [877-884][Abstract](12827)[pdf 753KB](10603)
10603
20 Structure Prediction and Function Analysis of Protein Phosphatase PPH1 from Arabidopsis thaliana
HAN Yongguang,LUO Yue,WEI Zhengxiao,TANG Qiuju,DU Linfang
2013 01 [69-73][Abstract](5716)[pdf 1472KB](8200)
8200
21 Research progress in biochemical pathways of methanogenesis
FANG Xiaoyu, LI Jiabao, RUI Junpeng, LI Xiangzhen
2015 01 [1-9][Abstract](13647)[pdf 1165KB](8170)
8170
22 Microbial syntrophic methanogenesis: a review
ZHANG Xiaoyuan1, 2, 3, LI Xiangzhen1, 2 & LI Jiabao1, 2**
2016 01 [156-166][Abstract](12455)[pdf 1207KB](7941)
7941
23 Colorimetric Determination of Monosodium Glutamate in Food Samples Using L-glutamate Oxidase
Afraa Alnokkari, Mounir Ataie, Zaid Alasaf
2013 06 [1069-1072][Abstract](8499)[pdf 805KB](7650)
7650
24 Acetyl-coenzyme A Carboxylase: A Key Metabolic Enzyme of Fatty Acid and Progress of Its Gene Clone
LI Jieqiong,ZHENG Shixue,YU Ziniu,ZHANG Jibing
2011 05 [753-758][Abstract](12848)[pdf 1059KB](7606)
7606
25 Advance in Research on Bacterial Aromatic Extradiol Dioxygenase
XU Bingwen, LI Shiyang, ZHANG Qiang, QU Yuanyuan, MA Qiao, LI Xinliang, ZHOU Jiti, ZHANG Xuwang, ZHOU Hao
2012 05 [873-879][Abstract](8494)[pdf 1057KB](7447)
7447
26 Research progress of viable but non-culturable state of aquatic bacteria
DI Congcong, HU Ping, HU Zhangli, CHEN Huirong
2014 06 [1124-1131][Abstract](10721)[pdf 1097KB](7130)
7130
27 Advances in research of pollution, degradation and removal of antibiotics and antibiotic resistance genes in the environment
SHEN Yiwen, HUANG Zhiting, XIE Bing
2015 02 [181-187][Abstract](10791)[pdf 1140KB](7118)
7118
28 A review on microbial properties of anaerobic ammonium oxidation (ANAMMOX) bacteria
ZENG Taotao, LI Dong, XIE Shuibo, ZHANG Jie
2014 06 [1111-1116][Abstract](13105)[pdf 1924KB](6791)
6791
29 Application and Progress of Plant Cell Wall Polysaccharide Hydrolase in Non-food Based Biomass Conversation
HUANG Yuhong, JIN Yanling, FANG Yang, ZHAO Hai
2013 05 [881-890][Abstract](14363)[pdf 8198KB](6583)
6583
30 Electrochemically active biofilms: formation, characterization and application
TANG Jiahuan, LIU Yi, ZHOU Shungui, YUAN Yong
2014 06 [1096-1103][Abstract](13199)[pdf 1480KB](6363)
6363
31 Sequence analysis and blue light-influenced expression of histidine kinase gene (CmHK) from fungus Cordyceps militaris
GAO Ya, JIN Huayan, FU Mingjia, SHEN Junliang, LI Qin
2014 01 [50-55][Abstract](7043)[pdf 1996KB](6307)
6307
32 Inhibitory effect of protein arginine methyltransferase 1 inhibitor DB75 on bladder cancer T24 cells
ZENG Zhongqiu, MA Yuling, PEI Zhe, CHEN Yuwen, WANG Jing, TANG Yaxiong
2015 01 [57-60][Abstract](8809)[pdf 967KB](6250)
6250
33 Oligostilbenes from Vitis wilsonae
LI Wenwu,et al.
1998 Vol.04 No.2 [28-31][Abstract](6400)[pdf 100KB](6225)
6225
34 Simultaneous microbial electrosynthesis of acetate and butyrate from carbon dioxide in bioelectrochemical systems
ZHANG Yao, ZHANG Wenjie, JIANG Yong, SU Min, TAO Yong, LI Daping
2014 02 [174-178][Abstract](8270)[pdf 1329KB](6133)
6133
35 Inhibitory Effect of Raddeanin A in Human Non-small Cell Lung Cancer H460 Cells
GAO Yarong,AN Junxia,ZHU Qiyu,LI Fu,MA Chaoying,WANG Mingkui,TANG Yaxiong
2010 05 [637-641][Abstract](16681)[pdf 1253KB](6108)
6108
36 Progress of Researches on Extraction Methods of Soil RNA
LIU Hua,SHEN Tianlin,LI Xuekun,FU Hecai,DAI Jiulan
2011 06 [918-922][Abstract](9734)[pdf 612KB](6006)
6006
37 Advance in Research and Application of Bacillus Probiotics
ZHANG Xinxiong, PENG Feng, MAO Guangping, LAN Lingfeng, ZHAO Hai, GUAN Jiafa
2013 05 [891-897][Abstract](7071)[pdf 842KB](5894)
5894
38 BIODIVERSITY CONSERVATION AND ITSRESEARCH PROGRESS
MA Keping, QIAN Yingqian
1998 Vol.04 No.2 [95-99][Abstract](6596)[pdf 162KB](5755)
5755
39 Characterization of the Complexation Between Al3+ and Extracellular Polymeric Substances Prepared from Alga-bacteria Biofilm
LIU Jing,ZHANG Daoyong,PAN Xiangliang,WANG Liying
2009 03 [347-350][Abstract](17451)[pdf 1161KB](5664)
5664
40 Nicotine induced hepatotoxicity and its prevention with date palm pit powder
Bushra Munir, Mohammad Tahir, Sobia Munir, Muhammad Nawaz Chaudhry, Abdul Qadir
2015 03 [489-493][Abstract](8996)[pdf 1742KB](5644)
5644
41 Structure, Function and Expression Regulation of Hydrocarbon-degrading Enzymes and Their Encoding Genes
YU Hanying, YANG Hui
2012 06 [1066-1074][Abstract](14747)[pdf 1131KB](5584)
5584
42 Advance in Application of DNA Molecular Markers on Dendrobium
LIU Jing1,2, HE Tao1 & CHUN Ze1**
2008 06 [855-862][Abstract](10227)[pdf 750KB](5560)
5560
43 Genome-wide Analysis of WRKY Transcription Factors in Solanum tuberosum
HUANG Shengxiong, LIU Yongsheng
2013 02 [205-214][Abstract](16060)[pdf 6744KB](5498)
5498
44 Laccase-mediator system: a review
LUO Shuang, XIE Tian, LIU Zhongchuan, WANG Ganggang
2015 06 [987-995][Abstract](9251)[pdf 1332KB](5496)
5496
45 Effect of Intestinal Microbes on the Immune System and the Latest Research Methods
CHEN Dandan,GU Shenghua,ZHANG Jinna,BAO Fukai,TANG Yueqing,WU Xiaolei
2013 03 [542-546][Abstract](7933)[pdf 973KB](5426)
5426
46 Its Researching Prospect and Environmental & Biochemical Effect of Microbial Extracellular Polymeric Substances to Heavy Metals and Eutrophic Elements
KANG Fuxing, LONG Jian, WANG Qian, QI Ruihuan, ZHU Jian
2010 01 [129-134][Abstract](11479)[pdf 716KB](5418)
5418
47 Construction and Genetic Transformation of Arabidopsis thaliana Expression Vector of Wheat TaMyb2
WANG Aiping1, 2, JING Ruilian2**, YANG Wude1** & DONG Qi1
2008 06 [750-752][Abstract](11349)[pdf 682KB](5412)
5412
48 Advance in Decolorization of Dye by Fungi
WANG Hui, ZHENG Xiaowei, WANG Binxiang, XIONG Xiaojing, ZHENG Tianling
2009 01 [147-151][Abstract](9041)[pdf 661KB](5328)
5328
49 Heterogeneous expression and characterization of the recombinant phytase appAM8
SONG Mali, WANG Xi, DU Ju, HUI Dequan, LIANG Aihua
2015 01 [51-56][Abstract](6363)[pdf 1327KB](5321)
5321
50 Nicking enzyme-based isothermal strand displacement amplification
DENG Shiqiong, DONG Juan, CHEN Gangyi, DU Feng, ZOU Jiawei, TANG Zhuo
2015 06 [1080-1085][Abstract](9138)[pdf 1742KB](5285)
5285