Home > Most often Downloaded/Read
Rank Papers Views
1 Comparative Study on Flower Trait, Pollinator Visitation Rate and Seed Production of Two Pedicularis Species
YUAN Yibin, MU Junpeng, PENG Youhong, SUN Shucun
2011 04 [467-472][Abstract](17610)[pdf 1038KB](3793)
17610
2 Molecular Mechanism of Solar Energy Harvesting by Purple Photosynthetic Bacteria
WANG Wanneng, CHEN Guoping, HU Zongli, LI Jinzhe & HE Shuai
2011 01 [138-143][Abstract](17457)[pdf 1536KB](4567)
17457
3 Characterization of the Complexation Between Al3+ and Extracellular Polymeric Substances Prepared from Alga-bacteria Biofilm
LIU Jing,ZHANG Daoyong,PAN Xiangliang,WANG Liying
2009 03 [347-350][Abstract](17451)[pdf 1161KB](5664)
17451
4 Inhibitory Effect of Raddeanin A in Human Non-small Cell Lung Cancer H460 Cells
GAO Yarong,AN Junxia,ZHU Qiyu,LI Fu,MA Chaoying,WANG Mingkui,TANG Yaxiong
2010 05 [637-641][Abstract](16681)[pdf 1253KB](6108)
16681
5 Application of molecular biological techniques for analysis of nitrifying communities in wastewater treatment
LI Lei, ZENG Wei, ZHANG Yue, YANG Yingying
2010 01 [135-142][Abstract](16404)[pdf 1565KB](4995)
16404
6 Genome-wide Analysis of WRKY Transcription Factors in Solanum tuberosum
HUANG Shengxiong, LIU Yongsheng
2013 02 [205-214][Abstract](16060)[pdf 6744KB](5498)
16060
7 Structure Prediction and Function Analysis of TAK Kinase in Arabidopsis
JIANG Jiahong, WANG Dong, HU Yuan & DU Linfang
2009 05 [610-614][Abstract](15666)[pdf 1167KB](5094)
15666
8 Telling Duckweed Apart: Genotyping Technologies for the Lemnaceae
Klaus J. Appenroth, Nikolai Borisjuk, Eric Lam
2013 01 [1-10][Abstract](14816)[pdf 898KB](4556)
14816
9 Structure, Function and Expression Regulation of Hydrocarbon-degrading Enzymes and Their Encoding Genes
YU Hanying, YANG Hui
2012 06 [1066-1074][Abstract](14747)[pdf 1131KB](5584)
14747
10 Application of Electronic Nose zNoseTM for Construction of Volatiles Fingerprint Library and Analysis of Real Time Release Rhythm of Volatiles from Damaged Cotton
PAN Honongsheneng, ZHAO Qiuiujianian, ZHAO Kuiuijunun, ZHANG Yonongjunun, WU Konongmining, GUO Yuuyuanuan
2010 04 [468-473][Abstract](14476)[pdf 1877KB](3997)
14476
11 Construction and application of the high sensitivity expression system of copper-resistant Saccharomyces cerevisiae
SHENG Guanyi, ZHUGE Bin, ZONG Hong, LU Xinyao, FANG Huiying, SONG Jian, ZHUGE Jian
2014 03 [357-362][Abstract](14426)[pdf 1318KB](4007)
14426
12 Identification of a Xylanase-producing Thermophilic Fungus, Malbranchea cinnamomea, and Analysis of Its Cellulosic Enzymes
FAN Guangsen,YAN Ye,YANG Shaoqing,YAN Qiaojuan,JIANG Zhenqiang
2013 01 [48-53][Abstract](14380)[pdf 1239KB](4751)
14380
13 Application and Progress of Plant Cell Wall Polysaccharide Hydrolase in Non-food Based Biomass Conversation
HUANG Yuhong, JIN Yanling, FANG Yang, ZHAO Hai
2013 05 [881-890][Abstract](14364)[pdf 8198KB](6583)
14364
14 Review on the Microbiological and Biochemical Characteristics of Enhanced Biological Phosphorus Removal System
XU Lijie, GUO Chunyan, PENG Yongzhen, YUAN Zhiguo
2011 03 [427-434][Abstract](14313)[pdf 1193KB](4262)
14313
15 Bacterial Survival Modes and Community Characteristics in Natural Environment
LI Yi, YANG Caiyun, ZHENG Tianling
2013 04 [553-560][Abstract](14286)[pdf 1751KB](4458)
14286
16 Isolation and identification of Aspergillus niger Y9 and its role in bioleaching of metal contaminants from soils
CUI Yuqi, FANG Di, BI Wenlong, CUI Chunhong, ZHOU Lixiang
2014 03 [420-425][Abstract](14169)[pdf 1164KB](4015)
14169
17 Effects of Wildness Training Giant Pandas?Grazing and Artificial Harvesting on Clone Population Biomass of Umbrella Bamboo (Fargesia robusta)*
ZHOU Shiqiang, HUANG Jinyan, ZHANG Yahui, LI Rengui, LIU Dian, HUANG Yan, LI Desheng, ZHANG Hemin
2012 01 [1-8][Abstract](14127)[pdf 1352KB](4278)
14127
18 Distribution and Status of Silicon in Rice Plant
BAI Shuqin, Amurishana, Gaowanaren, YANG Fan, WANG Yuan, WANG Guihua, YOKOYAMA Takushi
2012 03 [444-449][Abstract](14118)[pdf 2400KB](4567)
14118
19 Effect of Methanosaeta on anaerobic granular sludge formation
GONG Shufen, ZHENG Mingyue, MA Hailing, WANG Kaijun, LI Lingyan, DONG Xiuzhu
2014 02 [169-173][Abstract](14005)[pdf 1295KB](4027)
14005
20 Characteristics of Removal of Cr (VI) by Rhodococcus sp. Chr-9 and Exiguobacterium sp. Chr-43
XU Lian, SUN Jiquan, WU Xiaolei, TANG Yueqin, CHEN Fuming
2012 06 [971-977][Abstract](13899)[pdf 1178KB](3598)
13899
21 Diversity of Virus-like Particles from High-temperature Acidic Hot Springs in Tengchong Rehai, China
DANG Yafeng, CHEN Bo, ZHANG Qi, HUANG Xiaoxing, WEI Yunlin, LIN Lianbing
2012 02 [256-261][Abstract](13772)[pdf 1722KB](4166)
13772
22 Research progress in biochemical pathways of methanogenesis
FANG Xiaoyu, LI Jiabao, RUI Junpeng, LI Xiangzhen
2015 01 [1-9][Abstract](13647)[pdf 1165KB](8170)
13647
23 Review of biogas bio-desulfurization process
XU Ying, SUN Yongming, YUAN Zhenhong, KONG Xiaoying, LI Lianhua
2014 02 [328-335][Abstract](13585)[pdf 1371KB](4348)
13585
24 Isolation and Influencing Factors of Lactic Acid Bacteria with Microcystin-LR Degradation Ability
ZHANG Qian, ZHANG Juan, DU Guocheng, CHEN Jian2
2012 05 [745-751][Abstract](13558)[pdf 1444KB](17687)
13558
25 Homology Modeling for Sulfur Oxygenase/Reductase
MENG Zhen, YOU Xiaoyan, JIANG Chengying, MA Juncai
2010 03 [424-428][Abstract](13544)[pdf 1922KB](4367)
13544
26 Effect of foliar trichomes of Tillandsia velutina on the absorption of air pollutant formaldehyde
LIU Zaijie, LI Peng, ZHENG Guiling
2014 02 [310-314][Abstract](13438)[pdf 1140KB](3457)
13438
27 Analysis and Prediction of Protein Interaction Network of Ralstonia solanacearum
JIANG Chunlei, ZHAO rui, LÜ Lingfeng, QIAO Dairong, CAO Yi
2012 01 [139-146][Abstract](13397)[pdf 3140KB](4168)
13397
28 Electrochemically active biofilms: formation, characterization and application
TANG Jiahuan, LIU Yi, ZHOU Shungui, YUAN Yong
2014 06 [1096-1103][Abstract](13199)[pdf 1480KB](6363)
13199
29 A review on microbial properties of anaerobic ammonium oxidation (ANAMMOX) bacteria
ZENG Taotao, LI Dong, XIE Shuibo, ZHANG Jie
2014 06 [1111-1116][Abstract](13105)[pdf 1924KB](6791)
13105
30 Comparison of Two Triphenylmethane Dye (Malachite Green and Crystal Violet) in Fluorescence Detection
ZHAO Yongyun, DU Feng, DONG Juan, CHEN Haodong, Zhou Li, CHEN Rong, TANG Zhuo

2013 02 [365-369][Abstract](13098)[pdf 1555KB](5180)
13098
31 Biomass allocation strategies of Lilium regale and their altitudinal effects
DING Jianlin, HAN Yue, BAO Weikai, XIANG Shuang
2014 02 [254-260][Abstract](13092)[pdf 1362KB](3973)
13092
32 Improvement of Thermostability of Penicillium expansum Lipase by Site-directed Mutagenesis
CAI Shaoli,ZOU Youtu,HUANG Jianzhong,LIN Lin
2013 01 [43-47][Abstract](13076)[pdf 1120KB](4179)
13076
33 Characteristics and Functions of NAC Transcription Factors in Plants
LI Wei, HAN Lei, QIAN Yongqiang, SUN Zhenyuan

2011 04 [596-606][Abstract](13024)[pdf 4443KB](5166)
13024
34 Characteristics, application and formation mechanisms of aerobic granular sludge: recent advances
WANG Shuo, YU Shuili, XU Qiao, FU Qiang, LI Ji
2014 04 [732-742][Abstract](12986)[pdf 1510KB](5282)
12986
35 Regeneration of Plantlets from Mature Endosperm of Jatropha curcas L. and Analysis of Their Stomata
ZHU Xihong, LIU Jian, ZHENG Xiaojiang, XU Ying, CHEN Fang
2011 03 [353-358][Abstract](12870)[pdf 2540KB](4257)
12870
36 Microbial Characteristics and Influence Factors During Anaerobic Fermentation for Biohydrogen Production from CO
ZHAO Ya,LIU Zhijun,LIU Fengxia,GUIOT Serge R
2012 04 [656-660][Abstract](12869)[pdf 1387KB](4128)
12869
37 Acetyl-coenzyme A Carboxylase: A Key Metabolic Enzyme of Fatty Acid and Progress of Its Gene Clone
LI Jieqiong,ZHENG Shixue,YU Ziniu,ZHANG Jibing
2011 05 [753-758][Abstract](12848)[pdf 1059KB](7606)
12848
38 Progress in Research of Key Techniques for Ethanol Production from Lignocellulose
LI Ke1, 2, JIN Yanling1,2, GAN Mingzhe1, 2, LIU Xiaofeng1 & ZHAO Hai1**
2008 06 [877-884][Abstract](12827)[pdf 753KB](10603)
12827
39 A corridor design for the giant panda in the Niba Mountain of China
HOU Ning, DAI Qiang, RAN Jianghong, JIAO Yingying, CHEN Yong, ZHAO Cheng
2014 06 [1039-1045][Abstract](12817)[pdf 2047KB](4418)
12817
40 Correlation of the antioxidant property with the total phenolic content and total ?avonoids of different Dendrobium officinale extracts
HUANG Qin, SHEN Yangxia, ZHANG Chengjing, LUO Aoxue, FAN Yijun
2014 03 [438-442][Abstract](12798)[pdf 1105KB](4802)
12798
41 Germplasm Resource of Phragmites adans and Its Application in Constructed Wetlands
WANG Meng, WANG Yubin, CHEN Zhanghe
2010 04 [590-595][Abstract](12754)[pdf 666KB](4051)
12754
42 Advances in Research of Biodegradation of Environmental Endocrine Disruptors-Phthalate Esters
LUO Zhuhua1, 2, HUANG Xiangling1, 2 & YE Dezan1, 2**
2008 06 [890-897][Abstract](12660)[pdf 945KB](5177)
12660
43 Inhibitory Effect of Erianin on Hepatocellular Carcinoma (HCC) Huh7 Cells
SU Peng,WANG Jing,AN Junxia,ZHU Qiyu,LU Xiaoxia,TANG Yaxiong
2011 05 [662-665][Abstract](12587)[pdf 1267KB](3734)
12587
44 Microbial syntrophic methanogenesis: a review
ZHANG Xiaoyuan1, 2, 3, LI Xiangzhen1, 2 & LI Jiabao1, 2**
2016 01 [156-166][Abstract](12457)[pdf 1207KB](7941)
12457
45 Morphological adaptation of wild Fritillaria unibracteata to alpine conditions in the eastern Qinghai-Tibet Plateau
XU Bo, WANG Jinniu, GUO Haixia, SHI Fusu, WU Ning
2014 06 [955-961][Abstract](12448)[pdf 1320KB](4413)
12448
46 Investigation and evaluation of macro-fungi resources in the Hailuogou Scenic Area
LI Fujie, ZHANG Dan, SHEN Fei, LI WEI
2014 02 [249-253][Abstract](12380)[pdf 1048KB](3414)
12380
47 Horizontal Gene Transfer Between Sclerotinia sclerotiorum and Bacteria
LÜ Linfeng, YUE Jianyu, FEI Zhong’an, ZHAO Rui, QIAO Dairong, CAO Yi
2012 01 [42-48][Abstract](12316)[pdf 1494KB](3671)
12316
48 Isolation and Characterization of a Microorganism Degrading Starch/polyethylene Blends
LU Chenxia, LIU Long, LI Jianghua, DU Guocheng, CHEN Jian
2013 04 [683-687][Abstract](12278)[pdf 1233KB](4588)
12278
49 Diversity of Bacterial Community on the Surface of Marine Paint in Temperate Coastal Marine Waters
LUAN Xin,DUAN Jizhou,CHEN Yongwei,CHI Zhenming
2013 03 [471-477][Abstract](12245)[pdf 1308KB](4065)
12245
50 Using Viscosity Reducing Enzyme as Annexing Agent in the Very High Gravity Ethanol Fermentation with Fresh Cassava
LI Yuhao,JIN Yanling,LONG Fei,HUANG Yuhong,FANG Yang,ZHANG Guohua,ZHAO Yun,ZHAO Hai
2013 03 [501-505][Abstract](12164)[pdf 1308KB](4410)
12164