Home > Most often Downloaded/Read
Rank Papers Views
1 Inhibitory Effect of Raddeanin A in Human Non-small Cell Lung Cancer H460 Cells
GAO Yarong,AN Junxia,ZHU Qiyu,LI Fu,MA Chaoying,WANG Mingkui,TANG Yaxiong
2010 05 [637-641][Abstract](12973)[pdf 1253KB](4972)
12973
2 Application of molecular biological techniques for analysis of nitrifying communities in wastewater treatment
LI Lei, ZENG Wei, ZHANG Yue, YANG Yingying
2010 01 [135-142][Abstract](12597)[pdf 1565KB](3859)
12597
3 Characterization of the Complexation Between Al3+ and Extracellular Polymeric Substances Prepared from Alga-bacteria Biofilm
LIU Jing,ZHANG Daoyong,PAN Xiangliang,WANG Liying
2009 03 [347-350][Abstract](12232)[pdf 1161KB](4399)
12232
4 Molecular Mechanism of Solar Energy Harvesting by Purple Photosynthetic Bacteria
WANG Wanneng, CHEN Guoping, HU Zongli, LI Jinzhe & HE Shuai
2011 01 [138-143][Abstract](12121)[pdf 1536KB](3299)
12121
5 Comparative Study on Flower Trait, Pollinator Visitation Rate and Seed Production of Two Pedicularis Species
YUAN Yibin, MU Junpeng, PENG Youhong, SUN Shucun
2011 04 [467-472][Abstract](12106)[pdf 1038KB](2630)
12106
6 Genome-wide Analysis of WRKY Transcription Factors in Solanum tuberosum
HUANG Shengxiong, LIU Yongsheng
2013 02 [205-214][Abstract](11702)[pdf 6744KB](4117)
11702
7 Germplasm Resource of Phragmites adans and Its Application in Constructed Wetlands
WANG Meng, WANG Yubin, CHEN Zhanghe
2010 04 [590-595][Abstract](10865)[pdf 666KB](2985)
10865
8 Telling Duckweed Apart: Genotyping Technologies for the Lemnaceae
Klaus J. Appenroth, Nikolai Borisjuk, Eric Lam
2013 01 [1-10][Abstract](10848)[pdf 898KB](3299)
10848
9 Structure, Function and Expression Regulation of Hydrocarbon-degrading Enzymes and Their Encoding Genes
YU Hanying, YANG Hui
2012 06 [1066-1074][Abstract](10772)[pdf 1131KB](4029)
10772
10 Structure Prediction and Function Analysis of TAK Kinase in Arabidopsis
JIANG Jiahong, WANG Dong, HU Yuan & DU Linfang
2009 05 [610-614][Abstract](10669)[pdf 1167KB](3854)
10669
11 Characteristics and Functions of NAC Transcription Factors in Plants
LI Wei, HAN Lei, QIAN Yongqiang, SUN Zhenyuan

2011 04 [596-606][Abstract](10622)[pdf 4443KB](4009)
10622
12 Application of Electronic Nose zNoseTM for Construction of Volatiles Fingerprint Library and Analysis of Real Time Release Rhythm of Volatiles from Damaged Cotton
PAN Honongsheneng, ZHAO Qiuiujianian, ZHAO Kuiuijunun, ZHANG Yonongjunun, WU Konongmining, GUO Yuuyuanuan
2010 04 [468-473][Abstract](10547)[pdf 1877KB](2955)
10547
13 Acetyl-coenzyme A Carboxylase: A Key Metabolic Enzyme of Fatty Acid and Progress of Its Gene Clone
LI Jieqiong,ZHENG Shixue,YU Ziniu,ZHANG Jibing
2011 05 [753-758][Abstract](10534)[pdf 1059KB](5761)
10534
14 Identification of a Xylanase-producing Thermophilic Fungus, Malbranchea cinnamomea, and Analysis of Its Cellulosic Enzymes
FAN Guangsen,YAN Ye,YANG Shaoqing,YAN Qiaojuan,JIANG Zhenqiang
2013 01 [48-53][Abstract](10389)[pdf 1239KB](3595)
10389
15 Review on the Microbiological and Biochemical Characteristics of Enhanced Biological Phosphorus Removal System
XU Lijie, GUO Chunyan, PENG Yongzhen, YUAN Zhiguo
2011 03 [427-434][Abstract](10359)[pdf 1193KB](3190)
10359
16 Bacterial Survival Modes and Community Characteristics in Natural Environment
LI Yi, YANG Caiyun, ZHENG Tianling
2013 04 [553-560][Abstract](10278)[pdf 1751KB](3232)
10278
17 Distribution and Status of Silicon in Rice Plant
BAI Shuqin, Amurishana, Gaowanaren, YANG Fan, WANG Yuan, WANG Guihua, YOKOYAMA Takushi
2012 03 [444-449][Abstract](10061)[pdf 2400KB](3251)
10061
18 Homology Modeling for Sulfur Oxygenase/Reductase
MENG Zhen, YOU Xiaoyan, JIANG Chengying, MA Juncai
2010 03 [424-428][Abstract](9934)[pdf 1922KB](3304)
9934
19 Diversity of Virus-like Particles from High-temperature Acidic Hot Springs in Tengchong Rehai, China
DANG Yafeng, CHEN Bo, ZHANG Qi, HUANG Xiaoxing, WEI Yunlin, LIN Lianbing
2012 02 [256-261][Abstract](9885)[pdf 1722KB](3045)
9885
20 Effects of Wildness Training Giant Pandas?Grazing and Artificial Harvesting on Clone Population Biomass of Umbrella Bamboo (Fargesia robusta)*
ZHOU Shiqiang, HUANG Jinyan, ZHANG Yahui, LI Rengui, LIU Dian, HUANG Yan, LI Desheng, ZHANG Hemin
2012 01 [1-8][Abstract](9853)[pdf 1352KB](3133)
9853
21 Characteristics of Removal of Cr (VI) by Rhodococcus sp. Chr-9 and Exiguobacterium sp. Chr-43
XU Lian, SUN Jiquan, WU Xiaolei, TANG Yueqin, CHEN Fuming
2012 06 [971-977][Abstract](9729)[pdf 1178KB](2541)
9729
22 Isolation, Identification and Analysis of β-tubulin Gene Sequence of Fusarium tricinctum at Different Altitudes in Tianzhu Alpine Grassland
GUO Cheng, LI Jinhua & CHAI Zhaoxiang
2011 01 [51-56][Abstract](9669)[pdf 1316KB](2369)
9669
23 Analysis and Prediction of Protein Interaction Network of Ralstonia solanacearum
JIANG Chunlei, ZHAO rui, LÜ Lingfeng, QIAO Dairong, CAO Yi
2012 01 [139-146][Abstract](9668)[pdf 3140KB](3095)
9668
24 Isolation and Influencing Factors of Lactic Acid Bacteria with Microcystin-LR Degradation Ability
ZHANG Qian, ZHANG Juan, DU Guocheng, CHEN Jian2
2012 05 [745-751][Abstract](9633)[pdf 1444KB](16586)
9633
25 Progress in Research of Key Techniques for Ethanol Production from Lignocellulose
LI Ke1, 2, JIN Yanling1,2, GAN Mingzhe1, 2, LIU Xiaofeng1 & ZHAO Hai1**
2008 06 [877-884][Abstract](9631)[pdf 753KB](9343)
9631
26 Advances in Research of Biodegradation of Environmental Endocrine Disruptors-Phthalate Esters
LUO Zhuhua1, 2, HUANG Xiangling1, 2 & YE Dezan1, 2**
2008 06 [890-897][Abstract](9521)[pdf 945KB](4132)
9521
27 Effects of Prescribed Burning on Plant Growth and Soil Properties of a Cycas Panzhihuacycasis Forest
ZHU Liying, ZHAO Chunzhang, MO Xu, YU Zhixiang, LIU Qing
2012 03 [381-390][Abstract](9509)[pdf 1266KB](2638)
9509
28 Advance in Research and Application of Some Functional Microbes in Bio-organic Fertilizer
CHEN Qian,ZHANG Xinxiong,ZHAO Hai,GUAN Jianfa
2010 02 [294-300][Abstract](9476)[pdf 755KB](4063)
9476
29 Review of biogas bio-desulfurization process
XU Ying, SUN Yongming, YUAN Zhenhong, KONG Xiaoying, LI Lianhua
2014 02 [328-335][Abstract](9404)[pdf 1371KB](3027)
9404
30 Its Researching Prospect and Environmental & Biochemical Effect of Microbial Extracellular Polymeric Substances to Heavy Metals and Eutrophic Elements
KANG Fuxing, LONG Jian, WANG Qian, QI Ruihuan, ZHU Jian
2010 01 [129-134][Abstract](9342)[pdf 716KB](4135)
9342
31 Isolation and Identification of a MHB Strain from the Rhizosphere Soil of Pinus thunbergi Inoculated with Boletus edulis
SHENG Jiangmei,WU Xiaoqin,HOU Liangliang,YING Chengxi
2010 05 [701-704][Abstract](9270)[pdf 764KB](3151)
9270
32 Research progress in biochemical pathways of methanogenesis
FANG Xiaoyu, LI Jiabao, RUI Junpeng, LI Xiangzhen
2015 01 [1-9][Abstract](9212)[pdf 1165KB](5268)
9212
33 Comparison of Two Triphenylmethane Dye (Malachite Green and Crystal Violet) in Fluorescence Detection
ZHAO Yongyun, DU Feng, DONG Juan, CHEN Haodong, Zhou Li, CHEN Rong, TANG Zhuo

2013 02 [365-369][Abstract](9203)[pdf 1555KB](3750)
9203
34 Electrochemically active biofilms: formation, characterization and application
TANG Jiahuan, LIU Yi, ZHOU Shungui, YUAN Yong
2014 06 [1096-1103][Abstract](9141)[pdf 1480KB](4820)
9141
35 Regeneration of Plantlets from Mature Endosperm of Jatropha curcas L. and Analysis of Their Stomata
ZHU Xihong, LIU Jian, ZHENG Xiaojiang, XU Ying, CHEN Fang
2011 03 [353-358][Abstract](9082)[pdf 2540KB](3090)
9082
36 Improvement of Thermostability of Penicillium expansum Lipase by Site-directed Mutagenesis
CAI Shaoli,ZOU Youtu,HUANG Jianzhong,LIN Lin
2013 01 [43-47][Abstract](9075)[pdf 1120KB](3043)
9075
37 Application and Progress of Plant Cell Wall Polysaccharide Hydrolase in Non-food Based Biomass Conversation
HUANG Yuhong, JIN Yanling, FANG Yang, ZHAO Hai
2013 05 [881-890][Abstract](9037)[pdf 8198KB](5357)
9037
38 A review on microbial properties of anaerobic ammonium oxidation (ANAMMOX) bacteria
ZENG Taotao, LI Dong, XIE Shuibo, ZHANG Jie
2014 06 [1111-1116][Abstract](8981)[pdf 1924KB](5048)
8981
39 Microbial Characteristics and Influence Factors During Anaerobic Fermentation for Biohydrogen Production from CO
ZHAO Ya,LIU Zhijun,LIU Fengxia,GUIOT Serge R
2012 04 [656-660][Abstract](8955)[pdf 1387KB](3003)
8955
40 Inhibitory Effect of Erianin on Hepatocellular Carcinoma (HCC) Huh7 Cells
SU Peng,WANG Jing,AN Junxia,ZHU Qiyu,LU Xiaoxia,TANG Yaxiong
2011 05 [662-665][Abstract](8822)[pdf 1267KB](2640)
8822
41 Influence Factors of Soil Dissoluble Organic Matter (Carbon) in Forest Ecosystems: A Review
PANG Xueyong,BAO Weikai,WU Ning
2009 03 [390-398][Abstract](8802)[pdf 790KB](3812)
8802
42 Characteristics, application and formation mechanisms of aerobic granular sludge: recent advances
WANG Shuo, YU Shuili, XU Qiao, FU Qiang, LI Ji
2014 04 [732-742][Abstract](8743)[pdf 1510KB](3652)
8743
43 Horizontal Gene Transfer Between Sclerotinia sclerotiorum and Bacteria
LÜ Linfeng, YUE Jianyu, FEI Zhong’an, ZHAO Rui, QIAO Dairong, CAO Yi
2012 01 [42-48][Abstract](8609)[pdf 1494KB](2705)
8609
44 Construction and application of the high sensitivity expression system of copper-resistant Saccharomyces cerevisiae
SHENG Guanyi, ZHUGE Bin, ZONG Hong, LU Xinyao, FANG Huiying, SONG Jian, ZHUGE Jian
2014 03 [357-362][Abstract](8576)[pdf 1318KB](2710)
8576
45 Isolation and identification of Aspergillus niger Y9 and its role in bioleaching of metal contaminants from soils
CUI Yuqi, FANG Di, BI Wenlong, CUI Chunhong, ZHOU Lixiang
2014 03 [420-425][Abstract](8573)[pdf 1164KB](2748)
8573
46 Isolation and Characterization of a Microorganism Degrading Starch/polyethylene Blends
LU Chenxia, LIU Long, LI Jianghua, DU Guocheng, CHEN Jian
2013 04 [683-687][Abstract](8449)[pdf 1233KB](3324)
8449
47 Correlation of the antioxidant property with the total phenolic content and total ?avonoids of different Dendrobium officinale extracts
HUANG Qin, SHEN Yangxia, ZHANG Chengjing, LUO Aoxue, FAN Yijun
2014 03 [438-442][Abstract](8445)[pdf 1105KB](3290)
8445
48 Advance in Studies on Invasion Mechanisms of Exotic Plants
HE Jinfeng
2008 06 [863-870][Abstract](8414)[pdf 688KB](4259)
8414
49 Research progress of viable but non-culturable state of aquatic bacteria
DI Congcong, HU Ping, HU Zhangli, CHEN Huirong
2014 06 [1124-1131][Abstract](8401)[pdf 1097KB](5469)
8401
50 Construction and Genetic Transformation of Arabidopsis thaliana Expression Vector of Wheat TaMyb2
WANG Aiping1, 2, JING Ruilian2**, YANG Wude1** & DONG Qi1
2008 06 [750-752][Abstract](8319)[pdf 682KB](4411)
8319