Chinese Journal of Applied & Environmental Biology 2019 03
LAN Moming1, 2, 3, ZHANG Peng1, 2, 3, GAO Yichun1, 2, 3, YANG Wenjun1, 2, 3, TANG Yetao1, 2, 3** & QIU Rongliang1, 2, 3
2019 03 [473-481][Abstract](494)
YUAN Liuhuan1, WAN Pengwei1, LI Qiang1, WANG Yan2, GUAN Xin3, WU Xiaoqiao3 & TIAN Xingjun1**
2019 03 [491-500][Abstract](405)
XIE Jiajia, SAINAO Wangqing, RAN Ruilan, ZHANG Mudan, JIA Lingyun & FENG Hanqing**
2019 03 [510-516][Abstract](390)
GAO Guiqing1, 2, JIAN Minfei3, LU Long1**, JI Yong2, WANG Xianglian2, WANG Yan2 & WANG Xueru2
2019 03 [517-523][Abstract](365)
TAN Gaowei1, WEI Buchun1, CUI Yongliang2, CHEN Xianggui1, YAN Min1, SHEN Tian1, QIN Shijie1, YANG Xin1, JIANG Xin1 & YU Xiumei1**
2019 03 [524-531][Abstract](329)
XU Shaohui1, JIANG Daihua1, 2**, SHI Dingding1, ZHANG Rongrong1, HUANG Zhigang1, 2 & YANG Gairen3
2019 03 [532-538][Abstract](400)
YAN Xiaotao1, GUI Fang1, ZHANG Jinhua2, 3, SI Jing2 & ZHANG Hong2, 4**
2019 03 [539-545][Abstract](416)
Articles
WU Cong1, XU Jing2, YIN Senlu2, TAN Chaozhong1, CHEN Kai1, GAO Jin1 & WANG Beixin1**
2019 03 [553-560][Abstract](367)
SHI Huasheng1, SHEN Renhao1, HU Zhen1 & CHEN Guowei1, 2**
2019 03 [570-577][Abstract](391)
ZHOU Yong,ZHANG Jiaqi,LIAO Haoxiang,MA Yuning** & CHENG Jinping
2019 03 [578-583][Abstract](306)
GUO Ying1, 2, WANG Yiming1**, WU Pan1 & PENG Shuang1
2019 03 [593-602][Abstract](353)
LI Shun1, LI Tingliang1, 2**, FANG Ling3, HE Bing1, JIAO Huan1 & LI Yan1
2019 03 [603-610][Abstract](373)
MA Zhiyong1, JIA Junxiang1**, XIONG Zhengqin2, XU Jianmin1, WANG Ling1 & ZHANG Jing1
2019 03 [611-616][Abstract](308)
YOU Chong, MO Xue, ZHANG Sen, ZHENG Yi & LIU Fude**
2019 03 [617-625][Abstract](351)
CHEN Yiqun1, WANG Wenjuan2, HUANG Rongyin1, LUO Huiying1, LI Yingwen2, 3, LI Yongxing2, 3, ZHAO Qian1 & MO Qifeng1, 2, 3*
2019 03 [626-633][Abstract](350)
LIN Yu1, NIE Fuyu1, YANG Wanqin1, 2, LIU Qun1, LI Tingting 1, PU Yue1, MOU Ling1 & XU Zhenfeng1, 2**
2019 03 [634-639][Abstract](403)
CHEN Jiajing1, 2, YU Hua1, 2, XU Chaobin1, 2 & ZHONG Quanlin1, 2**
2019 03 [648-654][Abstract](355)
CHEN Xu1, LIU Hongkai1, WANG Qiang2, ZOU Hongyang3, ZHU Qiliang1 & WANG Yanping1**
2019 03 [655-664][Abstract](376)
FENG Qian, CHEN Yongfu, YAO Yin’an, WU Yingqing, ZHANG Guoyang, HAN Ying & GAO Yongfeng**
2019 03 [665-671][Abstract](395)
HUANG Yuji1 & LAI Zhongxiong2**
2019 03 [672-678][Abstract](390)
PENG Liyun1, WANG Yun1, SUN Xueli1, ZHAO Chunli1, WANG Xiao1, LAI Zhongxiong1** & LIU Shengcai1**
2019 03 [679-686][Abstract](383)
LI Quanchao, LIU Yang, XIAO Yaoyu, LI Ling, YANG Zhengfan & CHEN Xiaojing**
2019 03 [687-694][Abstract](428)
LIU Xiang1, 2, LI Youran1, 2, ZHANG Liang1, 2, DING Zhongyang1, 2, XU Sha1, 2, GU Zhenghua1, 2 & SHI Guiyang1, 2**
2019 03 [695-701][Abstract](374)
XU Meng1, CHEN Cheng1, XIE Fang1, LUO Hongzhen2, DING Jian1 & SHI Zhongping1**
2019 03 [702-709][Abstract](385)
REN Haiwei1, 2, 3, TANG Duoli1, KANG Bao1, WANG Yu2, 3, LI Zhizhong1**, ZHANG Dong2, 3, WANG Lei1 & LI Panpan1
2019 03 [710-718][Abstract](356)
REN Haiwei1, 2, 3, FENG Yingping1, LIU Tong1, WANG Yu2, 3, LI ZhiZhong1**, PEI Jiawen1, WANG Lei1 & LI Panpan1
2019 03 [719-728][Abstract](360)
WANG Chengpan1, LIANG Shiyou1, YIN Xuejie1, YU Baoting2, HU Yin2 & MO Jianchu1**
2019 03 [729-735][Abstract](383)
ZHAN Mingye1, FU Xiaohua1, ZHANG Shu2, ZHANG Xin3, YANG Haidi3, YU Jinhua4, WANG Aishan2 & WANG Lei1**
2019 03 [736-742][Abstract](396)
Reviews
YU Wenhao, WU Baofeng & LIU Yongbo**
2019 03 [743-749][Abstract](426)
KONG Weibao**, CHEN Dong, YANG Shuling, ZHANG Aimei, ZHU Xuetai & NIU Shiquan
2019 03 [750-758][Abstract](420)