Home >> Editorial Board

 

The Fourth Editorial Board of
CHINESE JOURNAL OF APPLIED AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY


Consultants of the Board: LI Wenhua         MA Jianzhang       RONG Tingzhao     SHAN Lun

SUN Handong     ZHANG yaping      ZHENG Du            ZHOU Jun
Editor-in-Chief: WU Ning

Associate Editors-in-Chief: ZHANG Guolin     ZHONG Shengxian

Members of the Board:

CHEN Shouwen 

 
 
 

 

 
FANG Xuanjun
FU Shenglei

 

 

 

 

 

GUO Xiaocai
GUO Yuewei

 

 

 

 

 

LI Renhui

 

 

 

 

 

LIN Wenhan

 

 

 

 

 

OUYANG zhiyun

 

 

 

 

 

SUN Hang
SUN jian
SUN Shucun

TAN Renxiang

 

 

 

 

 

TAN Tianwei

WANG Yanfen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZHANG aimin
ZHANG Hongxun

 

 

 

 

 

ZHAO Hai
ZHAO Jianfu
ZHONG Shengxian

 

 

 

 

 

Virginia Morell
(USA)

 

 

 

 

 

Eric Lam
(USA)

Editorial Staff:
WANG Haiyan     ZHONG Shengxian     HE Hongying     LIU Dongyu     GE Liang